Értékeink

A Lindenfeld Partners az innovatív múltfeltárás keretében hozzá kíván járulni a ma élő zsidó polgárság tárgyi világának, értékeinek megismeréséhez és megőrzéséhez.

A családi emlékeket tárgyi emlékeken keresztül feltárva számos személyes értékkel és néhány objektív értékkel is bíró (mű-)tárgyat ismerhetünk meg. Persze a személyes értékkel bíró tárgyak is közösségi értéket kaphatnak, ha a hozzá kapcsolódó történet, a tárgy sorsa, a tárgy egyedisége, vagy éppen tipikus mivolta a Családi Vitrin projekt jóvoltából az emlékezés folyamat meghatározó kulcsaként arra „képessé” teszi.

A kutatás meghatározó módon támaszkodik a kvalitatív kutatás módszertanára, mind az adatgyűjtés (strukturált mélyinterjú, élet- és családtörténet-kutatás), mind pedig az interpretáció és tartalomelemzés területén (diszkurzív módszerek.) Ezeket egészíti ki az egyes tárgyak és kollekciók eredetét és kontextuális jelentőségét feltáró művészettörténeti elemzés. Az ily módon végzett kutatások kiterjednek a feldolgozott dokumentumok alapján megismert tárgyak és műtárgyak felkutatására, bemutatására is. Egyértelmű cél, hogy a méltatlanul elfeledett, kevéssé ismert művészek élettörténetét, alkotásait a szélesebb nyilvánosság megismerhesse.

Szász Endre

A létrejövő (digitalizált) tárgyi kollekció és a tárgyakhoz kapcsolódó családi emlék-tár, valamint művészettörténeti elemzések egy kétévente közreadott, kiemelt minőségű, szerkesztett művészeti album alapját képezik. Ehhez kapcsolódóan a projekt célul tűzi ki időszakos kiadványok elkészítését, katalógusok összeállítását is. A Lindenfeld Partners innovatív média-események szervezése mellett olyan műsor-ötletekkel is keresi a nagyobb tartalomszolgáltatók együttműködését, mint a számos országban sikeres antique road show Közép-Európa zsidó tárgyi hagyatékára adaptált változata. A projekt részeként külön figyelmet fordít a zsidó vallási, szertartási eszközök felkutatására, autentikus bemutatására.

Társadalomtudatos vállalkozás lévén fontosnak érezzük, hogy a felhalmozódó szaktudást, és nemzetközi szinten is komoly értékkel bíró adatbázist a közoktatás, és a művészettörténet kutatás számára elérhetővé tegyük. Így a projekt keretében keletkező tudásadatbázis alapján célul tűzzük ki oktatási segédanyagok, tankönyvek, jegyzetek összeállítását is.